Digitalizační centrum

Naše digitalizační pracoviště je umístěno v prostorách olomouckého Vlastivědného muzea. Toto výhodné umístění nám dovoluje participovat na zabezpečení v rámci muzea a umožňuje rovněž využívat přístup k vnitřnímu parkování a výtahu. Díky tomu máme zajištěnou snadnou manipulaci se sbírkovými předměty.

Pracoviště je unikátní svým rozsahem i technologickým zázemím. Je tvořeno fotoateliérem a digitalizační linkou, kde se digitalizují 2D i 3D sbírkové předměty a následně upravují v postprodukci.

Aktuálním projektem, na kterém se digitalizační centrum podílí, je veřejná zakázka s názvem „Zajištění digitalizace sbírek“ v rámci projektu „Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci“. Tento projekt je v tuzemských podmínkách unikátní svým rozsahem a nebývalou šíří sbírkových fondů.

STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017