V současné době se stále více paměťových institucí zapojuje do digitalizace sbírkových fondů. Jde o trend, který má umožnit zpřístupnit maximální množství sbírkových předmětů, archiválií, knih a jiných kulturních památek co největšímu počtu odborné i laické veřejnosti.

Naše digitalizační centrum je umístěno v prostorách olomouckého Vlastivědného muzea. Rozsahem a možnostmi se jedná o výjimečné pracoviště.
V současnosti se podílíme na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zajištění digitalizace sbírek“ v rámci projektu „Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci“. Svým rozsahem a šíří digitalizovaných fondů (podsbírek) je tento projekt v rámci české republiky naprosto unikátní. Díky řadě úspěšných realizací, mnohaleté praxi a špičkové technologii i technice, dokážeme digitalizovat širokou škálu sbírkových předmětů od středověkých rukopisů, starých tisků, kramářských tisků, mincí, skleněných negativů, velkoformátových plánů, historických map až po novodobé sbírky. Součástí digitalizačního centra je také fotoateliér, umožňující zpracovávat i 3D artefakty.

Pracujeme pro paměťové instituce, jako jsou archivy, muzea, galerie, knihovny, hrady a zámky, pro soukromé vlastníky a další organizace.

STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017