Restaurování a konzervace

Konzervace má zabránit všem negativním vlivům na památku, zabezpečit jí před škodlivými vlivy a agresivním prostředím. Škodlivé faktory jsou ty, které přímo či nepřímo poškozují předmět mechanicky, chemicky, organicky.

Další kvalitativní stupeň péče a práce o sbírkové předměty je jejich V případě restaurování se jedná se o náročnější zásah do hlubší podstaty jednotlivých předmětů a artefaktů, u nichž kromě konzervace dochází také k rekonstrukci jejich částí, anebo součástí. Chybějící fragmenty původního originálu se nahrazují, anebo se přistupuje k jejich přímé rekontsrukci pomocí původních technologických postupů. Tradiční formy v tomto směru jsou například: lakové vrstvy, lazurní povrchy, retuše apod.

V rámci těchto realizačních zásahů by mělo být snahou vrátit restaurovaným předmětům jejich dřívější estetický a funkční smysl.

Ve spolupráci s restaurátory a konzervátory zajišťujeme a také realizujeme přímé a věrné kopie vzácných artefaktů, soch, listin, vazeb, obrazu a dalších.

 


STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017