Rukopisy a staré tisky

Nedílnou součástí pojetí ochrany a zpřístupnění kulturních památek  v oblasti ochrany a zpřístupňování historických knižních fondů je v dnešní době forma vytváření náhradních dokumentů. Do této problematiky ochrany již několik let úspěšně vstupují prvky elektronicko-digitálního zpracování dokumentů. I v této oblasti naše společnost nabízí své schopnosti a know-how. 

Faksimile nobilitační listiny Jana Ludvíka hr. z Žerotína
Kopie knižních vazeb v expozici na zámku v Čechách pod Kosířem
Knižní vazba před tvorbou kopie
Kopie zápisů z moravských zemských desek
Kopie knihy s faksimile opisu listiny z r. 1297
Kopie nobilitační listiny, která povyšuje Jana Jáchyma z Žerotína do stavu říšských hrabat
Kopie knižní vazby
Kopie konvolutu Bible kralické
Kopie konvolutu Bible kralické
Kopie alchymistického rukopisu
Kopie konvolutu knihy o anatomii
Kopie konvolutu vzorníku Ottavia Strady
Kopie konvolutu knihy o anatomii
Kopie Palladiova traktátu o architektuře
Kopie poničené knižní vazby
Kopie snáře
Pohled do expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Příprava originálu na digitalizaci a následnou výrobu kopie
Kopie zápisů z moravských zemských desek
Kopie testamentu Jana Lakomého
Nobilitační listina Viléma Václava z Lilgenau

STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017