Historické obrazy

Vytváříme umělecké kopie obrazů v rozlišení 1:1 ve formátech např. o velikosti 2x3 m, což je samo o sobě ojedinělé. Naše studio stojí mimo jiné za uměleckými reprodukcemi pláten ze sbírek rodu Lobkowiczů, nebo kopiemi kolekce obrazů kladrubských koní ze sbírek zámku v Litomyšli, kterou jsme včetně rámování vytvořili pro stálou expozici Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Dalším významným projektem, na kterém jsme se výrazně podíleli, je spolupráce s Kulturním zařízením města Valašské Meziříčí, které v tamním žerotínském zámku připravilo stálou expozici prezentující Žerotíny jako rod působící nejen na Moravě a v Čechách, ale i ve Slezsku. Součástí expozice je dvacet devět uměleckých kopií portrétů příslušníků rodu. Samotné tvorbě předcházela digitalizace daných maleb v místě uložení na zámku ve Velkých Losinách. 

Umělecká reprodukce pohledu na Olomouc z roku 1895 autora Eugena Petrovicse
Umělecká reprodukce obrazu inaugurace Františka Jsoefa I. před tiskovou konferencí na olomoucké radnici
Umělecká reprodukce obrazu inaugurace Františka Josefa I. visí v kapli na olomoucké radnici
Umělecká reprodukce obrazu inaugurace Františka Josefa I. visí v kapli na olomoucké radnici
Umělecká reprodukce portrétu Andělíny Ryšánky
Umělecká reprodukce portrétu Jana Jetřicha ze Žerotína
Umělecká reprodukce portrétu Anny Marie Šlikové
Umělecká reprodukce portrétu mladého šlechtice v kyrysu
Reprodukce portrétu dámy v červených šatech
Umělecká reprodukce portrétu Přemysla ze Žerotína
Umělecká reprodukce obrazu pro Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

Originál je umístěn na Státním zámku Litomyšl

Umělecká reprodukce obrazu pro Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

Originál je umístěn na Státním zámku Litomyšl

Umělecká reprodukce obrazu Slavnostní vjezd kardinála Ferdinanda Julia Troyera z Troyerstenu do Olomouce v roce 1747
Umělecká reprodukce obrazu pro Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

Originál je uložen na Státním zámku Litomyšl

Umělecká reprodukce pravoslavné ikony
Umělecká reprodukce pravoslavné ikony

Srovnání originálu s výjezdem z tiskárny

Umělecká reprodukce pravoslavné ikony

Ladění barevnosti

Umělecká reprodukce barokní malby pro Muzeum umění Olomouc
Umělecká reprodukce Senoseče od Pietra Brueghela

Originál je uložen v Lobkowiczkých sbírkách

Umělecká reprodukce pro Národní Hřebčín v Kladrubech nad Labem

Originál je uložen na zámku v Litomyšli

Expozice v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem

Umělecká reprodukce obrazu Františka Vavřince Korompaye Slavnostní vjezd kardinála Ferdinanda Julia Troyera z Troyerstenu do Olomouce v roce 1747

Expozice v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem

Umělecké reprodukce obrazů 

Zasychání laků

Umělecká reprodukce obrazu, na kterém je znázorněna inaugurace Františka Josefa I.

Kopie velkoformátových obrazů vyžadují speciální spoje od restaurátora
Zachycování detailů při reportáži Českého rozhlasu nad tvorbou umělecké reprodukce obrazu s inaugurací Františka Josefa I.
Krakeláž na umělecké kopii

STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017